Pneumokokvaccination u.65

Gratis Pneumokokvaccination 

Præcisering: Du skal blot melde at du ønsker at få vaccinationen, hvis du opfylder nedenstående kriterier. Hvornår du kommer og får vaccinationen er op til dig, indenfor nævnte tidsrum.

Vi vaccinerer udelukkende med forudgående bestilling.

Vi vaccinerer følgende dage:

Torsdag d. 23.4 (senest tilmelding onsdag d. 15.4 kl.12) og torsdag d. 30.4.2020 (senest tilmelding onsdag d. 22.4 kl.12), begge dage fra kl. 9-14.

 

Hvis du er 18-65 år gammel, så skal du lide af en af de følgende sygdomme: 

Manglende eller nedsat funktion af milt.

Påvirket respiration, grundet nedsat muskelkraft.

Medfødt eller erhvervet immundefekt

Liquorlækage

Tidligere invasiv pneumokoksygdom

Cochlear implant

Stamcelletransplantation

Organtransplantation

Hvis du endnu ikke er fyldt 18 år, så skal du lide af en af følgende sygdomme:

Cyanotisk hjertesygdom.

Hjertesvigt

Gennemgået operation for hjertesygdom

Cystisk fibrose

Nefrotisk syndrom

Immundefekt (Dog ikke agammaglobulinæmi og SCID).

Har du gennemgået Pneumokokvaccination indenfor de seneste 6 år, anbefales vaccinationen ikke. 

Vi vaccinerer COVID-19 sikkert og niveaufrit fra bagsiden af vores lægehus. Du skal derfor ikke gå ind i lægehuset på ordinær vis, men gå venstre om bygningen, hvor du vil finde den udendørs kø. Vi opfordrer til 2 m afstand i køen.

Tilmelding kan foregå via vores hjemmeside, hvor du skal oprette en e-konsultation til sekretær eller læge

Tilmelding kan også foregå ved, at du sender en sms til 93993046, skriv fornavn og kun de første 6 cifre i dit personnummer (Vi ved godt at svaret ikke passer, men kommer der en sms tilbage, så er du registreret).

Vi vaccinerer også selvom du ikke er patient i vores lægehus.